Privacy verklaring

Afhaalrestaurants.com (deze website) is onderdeel van Kyzoe Hosting & design en is als volgt te bereiken:

Pontonstraat 16/0101 – 8400 Oostende 
Telefoonnummer: 03-8087368
e-mailadres: contact@afhaalrestaurants.com

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe afhaalrestaurants.com en kyzoe hosting & design persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Kyzoe Hosting & Design respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website].
Kyzoe Hosting & Design draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van deze website. Wees je er dus van bewust dat Kyzoe Hosting & Design niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op deze website.

PERSOONSGEGEVENS DIE KYZOE HOSTING & DESIGN VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adresgegevens;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw IP-adres;
 • jouw bedrijfsgegevens;

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

 • Gegevens over jouw activiteiten op de website;
  – Klantnummer;
  – Bestelnummer;
  – Bestelgegevens;
  – Plaatsnaam;
  – Bedrijfsgegevens;

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE KYZOE HOSTING & DESIGN VERWERKT

Kyzoe Hosting & Design verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan ons zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Kyzoe Hosting & Design heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Kyzoe Hosting & Design kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Kyzoe Hosting & Design raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via contact@afhaalrestaurants.com, dan verwijderen wij deze informatie binnen 7 werkdagen.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG KYZOE HOSTING & DESIGN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Kyzoe Hosting & Design kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Kyzoe Hosting & Design en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Kyzoe Hosting & Design verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Happy Horeca verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

Op basis van een wettelijke plicht  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Kyzoe Hosting & Design neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kyzoe Hosting & Design) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Kyzoe Hosting & Design bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Kyzoe Hosting & Design hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

 

 

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

Jouw bedrijfsnaam

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw btw-nummer

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw voor- en achternaam

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw adresgegevens

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw IP-adres

30 dagen na websitebezoek

Kyzoe Hosting & Design analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst 

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek

Kyzoe Hosting & Design analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Kyzoe Hosting & Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kyzoe Hosting & Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Kyzoe hosting & Design gegevens:

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Administratiekantoor

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Boekhouder

verwerkerOm de boekhouding te doenInkoop- en verkoopfacturen, inzage in betalingen.

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Email- en websiteprovider

Verwerker

Voor de website en e-mails

IP adres, Bezoek tijden en duur, Browser gegevens

Bank

Verwerkingsverantwoordeljke

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, naam [etc, vraag na en vul aan]

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Happy Horeca in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar … [e-mailadres].
Kyzoe Hosting & Design zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Ondernemingsnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. wij reageren reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kyzoe Hosting & Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
Kyzoe Hosting & Design wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Happy Horeca niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Gegevens-beschermingsautoritiet (GDPR). Dat kan via de volgende link:  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 of via mail aan contact@apd-gba.be of telefonisch op 02/274.48.00

Laatst bijgewerkt op 15/03/2020